Ventilation i badet med egne hænder: hvordan man gør det rigtigt

Hvorfor skal du overveje spørgsmålet om, hvordan du skal gøre ventilationen korrekt i badet? På, hvordan ordentligt indrettet ventilation i badet, afhænger ikke kun vedligeholdelsen af ​​en behagelig temperatur i venterummet, vaskerummet, dampbadet, hvileværelset, men også sikkerheden samt bygningens levetid og dets dele. Ved udformning af bad og påbegyndelse af konstruktionen skal det huskes, at ventilationen i badet med egne hænder skal ske under hensyntagen til visse subtiliteter og nuancer. Med egne hænder ved hjælp af instruktioner, billeder og videoer kan arbejdet udføres i alle faser af installationen af ​​ventilation i bad og dampbad.

Ventilation i badet med egne hænder: hvordan man gør det rigtigt

Princippet om drift af ventilationssystemet i badet

Ventilationssystemets handling er baseret på velkendte fysiske love, og ordningen i dens enhed er enkel og klar. Ved kontinuerlig luftcirkulation kræves der to huller:

 • lufttilførsel;
 • udstødning.

Der er behov for luftindtag til frisk luft for at komme ind i lokalet. Ved korrekt ventilation i badet skal de placeres så tæt på gulvet og i nærheden af ​​ovnen. Med dette arrangement opvarmes den indgående luft hurtigt, og temperaturen i badet holdes stabilt.

Ventilation i badet med egne hænder: hvordan man gør det rigtigt

Udstødningshuller er designet til at fjerne fra dampbadet overophedet fugtig luft og kulilte. De bør arrangeres så højt som muligt, det vil sige lige under loftets niveau og være modsat indløbsåbningerne for at skabe og opretholde konstant luftudveksling.

Tip! Udstødning i loftet vil føre til hurtig afkøling af lokalet, så beliggenheden er uønsket.

Med den primære lokalisering af indløbs- og udstødningsåbningerne med indretningens ventilation i badet med egne hænder er der ingen problemer. Men opgaven med at opretholde en høj temperatur i et dampbad, samtidig med at man effektivt fjerner udstødningsluft og kulilte fra det, er ikke let.

Du skal også være opmærksom på bevarelsen af ​​temperatur, komfort og hygiejneprocedurer, og til hvile i alle dele af badet: omklædningsrum, vaskerum, plads til afslapning. Og hvis du skal oprette og gennemføre et ventilationsprogram i badet med egne hænder, bør du tænke på kompetent ydeevne af arbejdet.

Ventilation i badet med egne hænder: hvordan man gør det rigtigt

Der er to typer ventilation:

 • naturlig;
 • obligatorisk.

Hvilken man skal vælge, når man opretter et ventilationssystem med egne hænder, afhænger af badets design og omfanget af sine lokaler.

Ventilation i badet med egne hænder: hvordan man gør det rigtigt

Denne type ventilation virker som følge af forskellen i temperatur og tryk inden for og uden for rummet. Arbejdets effektivitet afhænger af placeringen af ​​hullerne til luftindløb og -udløb. Den mest egnede løsning er, at indløbsåbningerne ligger tæt på gulvet i en højde på 250-350 mm ved siden af ​​ovnen, og udstødningsåbningerne ligger på væggen modsat dem, under loftet med 150-200 mm.

De bedste billeder af afslutningen af ​​badet inde og en beskrivelse af stadierne af arbejdet. Sekvensen af ​​handlinger i reparation af saunaen. Anbefalede materialer og installationsregler. Vandtætning og vægisolering.

Naturlige ventilationssystemer er ikke egnet til ventilation af dampbad eller dampbad, da den kolde luft i dette rum opsamles nær gulvet og den varme luft i den øvre del. Indstilling af luftstrømning er ledsaget af vanskeligheder, men med den korrekte placering af ventilationselementerne i et dampbad i et russisk bad er det muligt at klare dette problem med egne hænder.

Ventilation i badet med egne hænder: hvordan man gør det rigtigt

For denne type ventilation i dampbadet i et russisk bad eller en sauna kan man skelne mellem to underarter:

 1. Ventilation ved hjælp af specielle elektroniske systemer, der styrer luftens temperatur og luftfugtighed ved hjælp af automatisering, justering af strømning og filtrering. Sådanne systemer er ret dyre, og deres brug er ofte slået ud af budgettet.
 2. Kombineret ventilationssystem, når det på grund af brug af ventilatorer får effekten af ​​naturlig ventilation.

Ventilation i badet med egne hænder: hvordan man gør det rigtigt

Naturlig ventilation, forudsat at ventilationskanalerne er placeret korrekt, og at deres størrelser svarer til rummets størrelse, fungerer godt i et russisk bad, der er samlet fra en log eller en bar.

Rammehuset er en hermetisk konstruktion. Det er tilrådeligt i rammen af ​​rammen at bruge tvungen ventilation. Luftindgangen i damprummets ydervæg skal desuden være udstyret med en blæserblæser.

I en mursten- eller skumblokbygning er kun tvungen ventilation muligt.

Ventilation i badet med egne hænder: hvordan man gør det rigtigt

Før du begynder at vælge ventilationsprogrammet i badet og enheden af ​​dens design med dine egne hænder, skal du forstå finesser og nuancer af design.

Fakta! Selv små fejl i udformningen af ​​forsynings- og udstødningshullerne medfører uønskede konsekvenser. I dampbadet vil enten den konstante lufttemperatur falde eller koncentrationen af ​​carbonmonoxid vil stige.

Når der opbygges bad – er badets ventilation og grundplan lagt under byggeprocessen. Spørgsmålet "hvordan man laver ventilation i badet" bør løses i designfasen.

Ventilationskanalerne på venterummet, vaskerummet, dampbadet, hvilestuer og åbninger til friskluftindtag og fjernelse af en blanding af kulilte med brugte våde og varmluftmasser bør lægges på de relevante byggesteder. Låse og gitter til regulering af indløbs- og udstødningsåbninger og dele af ventilationskanaler installeres på stedet for færdiggørelse af lokaler.

Ventilation i badet med egne hænder: hvordan man gør det rigtigt

I grunden afhænger funktionen af ​​badventilationen af ​​to faktorer:

 • størrelsen af ​​ventilationsåbningerne – både forsyning og udstødning – som bestemmes af rummets rum, uanset om det er et vagtrum, et vaskerum, et dampbad eller et hvilestue
 • indsættelse af luftudluftninger.

Luftventilernes dimensioner afhænger af rummets størrelse: et venteværelse, et dampbad, et vaskerum eller et hvileværelse. Det er meget vigtigt som en nøjagtig beregning af størrelsen af ​​disse åbninger og sikrer muligheden for at ændre den. For at justere hullerne i åbningerne indstilles dørporten og grillen.

Ventilation i badet med egne hænder: hvordan man gør det rigtigt

Det skal bemærkes, at med store størrelser af ventilationsvinduer vil det være vanskeligt at opvarme rummet til den korrekte temperatur. Der vil enten være fare for konstant overforbrug af brændstof og elektricitet eller vanskeligheder med at justere tværsnit af ventilationskanalerne, det vil sige den afstand, som du skal åbne hver åbning med egne hænder.

Tip! Arealet af ventilationsåbningen bestemmes med en hastighed på 24 cm? på 1 m? det ventilerede rums rumfang For god frisk luft udefra skal udstødningsporten være større end indløbet.

Hvis ventilationshullerne ikke er tilstrækkelige, kan temperaturen, fugtigheden og koncentrationen af ​​kulilte i rummet stige til kritiske værdier.

Ventilation i badet med egne hænder: hvordan man gør det rigtigt

Virkningen af ​​ethvert ventilationssystem er baseret på udskiftning af masser af opvarmet luft, som træder i bevægelse under trykket af luft, der kommer ind udefra – koldere og tyngre. Det er vigtigt at sikre, at det er muligt at regulere retningen af ​​varmestrømmen fra ovnen installeret i badet. Ventilation i dampbadet er ofte ikke udstyret med et enkelt indløb, men to præcist af denne grund. For at lokalisere varmestrømmen er det tilstrækkeligt at skabe en lumen af ​​en vis bredde i en af ​​dem eller i begge med hjælp af ventiler.

Ventilation i badet med egne hænder: hvordan man gør det rigtigt

Kvaliteten af ​​badets ventilationssystem, der er designet og monteret for hånd, ligger i designfasen.

De luftstrømme, der cirkulerer i værelserne, vil have forskellige temperaturer, men ubehag fra dette skal føles så lidt som muligt.

Tip! Komfort i badet afhænger ikke kun af manglende pludselige temperaturforandringer "vandret", det vil sige når man flytter fra et rum til et andet: fra hvileværelset til omklædningsrummet eller fra dampbadet til vaskerummet. En let bevægelse af luftmasserne lodret er nødvendig: lufttemperaturen nær gulvet bør ikke være meget lavere end temperaturen på niveauet af den gennemsnitlige menneskelige højde.

Ventilation i badet med egne hænder: hvordan man gør det rigtigt

Ensartet kvittering, blanding og fjernelse af luftmasser afhænger af antallet af tilførsels- og udstødningsåbninger, deres størrelse, placering i forhold til hinanden og varmeanlæg samt udstyr med yderligere styringsanordninger.

Enhver form for ventilation af badet er udviklet med ét mål – for at opretholde luftens temperatur, fugtighed og friskhed i dampbadet. Badets lokaler og især dampbadet er udsat for vand og damp, derfor skal de periodisk ventileres og tørres. Men luftning og tørring vil være ineffektivt, hvis korrekt ventilation ikke er organiseret i badet. Korrekt og konstant ventilation af dampbadet mindsker virkningerne af træabsorberende fugt.

Ventilation i badet med egne hænder: hvordan man gør det rigtigt

Luftudveksling i badeværelserne fremmes ved installation af et ventileret gulv.

Trægulv med konstant kontakt med vand mister sin nytte efter 5 år. Krav til ventilation gennem gulvet:

 • at skabe en strøm for at lave små ventilationskanaler i badets fundament
 • læg gulvet, hvilket giver et mellemrum mellem pladerne op til 1 cm
 • at lægge indløbshullerne i parallelle vægge (ikke at glemme at beskytte dem mod gnavere med grill)
 • For at ovnen skal kunne fungere med en ekstra hætte, læg den færdige gulv over blæserens niveau.
 • Efter at have brugt badet, lad døren stå åben indtil gulvet er tørt.

Ventilation i badet med egne hænder: hvordan man gør det rigtigt

Med egne hænder, i nærværelse af foto- og videoanvisninger, er det nemmest at gøre ventilationen i badestue og i påklædningsrummet, fordi der ikke er direkte kontakt med vand. En naturlig eller kombineret type ventilation anvendes, når frisk luft går gennem indløbskanalen og udledes ved hjælp af en blæser gennem dampkammeret, dampbadet eller badeværelset. Det er også muligt at installere ventilatorer, hvilket kræver direkte udgang til gaden og tilslutning af strømforsyningen.

Ventilation i badet med egne hænder: hvordan man gør det rigtigt

For luft i vasken gør systemet ofte tvungen ventilation, der drives af en elektrisk motor. Luftstrømme fører til siden af ​​forsiden. Indtags- og udstødningskanalerne udgør et afsnit, indgangen til den første er sat over jorden (2 m), og udgangen af ​​den anden er over taget.

Kravene til dampbadets mikroklima er specielle. Det skal varme op hurtigt, det skal opretholde et optimalt fugtighedsniveau og være fri for udkast. Derfor er den korrekte position og dimensioner af forsynings- og udstødningskanalerne, som ligger under konstruktionen, relevante for dampbadet. For at regulere tilstrømningen og udstrømningen af ​​luft er der nok ventil i ventilen, men hvis rummet er stort, kan du få brug for en injektions- eller udsugningsventilator.

Ventilation i badet med egne hænder: hvordan man gør det rigtigt

De ovennævnte generelle principper for udformning af ventilation i et bad, videoer og billeder, der er vedhæftet instruktioner fra netværket eller andre ressourcer, skal hjælpe dem, der ønsker at bygge et bad med egne hænder for at bringe dette ønske til en bestemt udførelsesform.

Like this post? Please share to your friends: