Gasopvarmning derhjemme – hvor meget koster det?

Forskellige varmesystemer bruges i lejligheder og huse. En af de almindelige typer er gasopvarmning. Dette er en praktisk løsning, der ikke kræver regelmæssig forbrænding i ovnen og brændstofpåfyldning. Denne løsning værdsættes af folk, der tilbringer meget tid uden for huset og samtidig ønsker en passende konstant temperatur der..

Gasopvarmning i huset

I øjeblikket er denne metode til opvarmning af huse en af ​​de mest populære i Rusland. Når vi vælger en sådan teknik, har vi to typer forbindelser at vælge imellem – du kan bruge et eksternt netværk eller opbevare gas i flydende tilstand i en speciel container placeret uden for huset. Installationen kræver levering af gas til huset gennem en korrekt designet forbindelse samt oprettelse af et internt gasinstallation, der leverer gas til varmekilder. Varmen, der produceres i kedlen, overføres til det centrale system, hvorved hele huset bliver varmt.

Typer af gasopvarmning derhjemme

Ved klassificering af kedler er et vigtigt kendetegn det brændstof, der bruges til deres drift. Varmekedler er gas, el, diesel eller fast brændsel. I forgasede områder anvendes gasmodeller af kedler ofte. Dette udstyr fungerer på naturgas. Fordelen ved denne energibærer er tilgængelighed, miljøvenlighed, kompakthed og brugervenlighed. Den eneste ulempe ved gaskedler er eksplosionsfare, hvorfor de nødvendigvis skal opfylde brandsikkerhedsstandarder. Installation af en gaskedel til opvarmning af et hus kræver opnåelse af visse tilladelser, tilstedeværelsen af ​​et rum beregnet til installation af udstyr med en skorsten og et pålideligt ventilationssystem.

Alle typer gaskedler til et privat hus kan ikke installeres tæt på væggen, og udstyret skal også have særlig automatisering, der blokerer for gasadgang i tilfælde af utætheder. Installation af udstyr er en seriøs proces, som din sikkerhed og sikkerheden for alle beboere i huset er afhængige af. Hovedkarakteristikken ved sådant udstyr er strøm. Valget af udstyr er påvirket af to faktorer:

  1. Klimatiske forhold.
  2. Anslået varmetab for en bestemt bygning.

Baseret på strømindikatorer er udstyret opdelt i tre grupper:

  1. Høj effekt – op til 15.000 kW.
  2. Med en gennemsnitlig effekt – effekten overstiger ikke 1700 kW.
  3. Med lav effekt – effekt i området fra 4 til 65 kW.

Gasopvarmning i huset, hvilket er bedre – hoved- eller flydende?

Til opvarmning med gaskedel anvendes flydende gas eller hovedgas. For at besvare spørgsmålet skal du foretage en komparativ analyse på to måder:

  • Bagagerum. Denne gas er miljøvenlig, da den består af metan fri for urenheder. Der er kun en lille mængde lugtstof tilbage i gassen, hvilket gør det muligt at opdage gaslækager. På trods af fordelene er installationen ikke ligetil. Dette vil kræve godkendelse af dokumentationen i de officielle organer, kontrollere trykket i rørene, kvaliteten af ​​ledningerne.
  • Spist. Du har helt sikkert set de meget lyse røde cylindre, hvor propan-butan er opbevaret. Forudsat at der er installeret en underjordisk tank til sikker opbevaring af cylindre, er de ikke ubelejlige. Efterfyldning af reservoiret kræves en eller to gange om året. Denne metode er velegnet til alle kedler..

Det er fordelagtigt at anvende flydende gas sammenlignet med hovedgas, men det er vigtigt at huske, at en cylinder indeholder ca. 50 liter gas. En cylinder skal udskiftes hver 2-3 dage. Med hovedgas kommer det ind i lejligheder eller huse gennem rør.

Tilslutning af gasopvarmning i et privat hus

Gasopvarmning med en kedel er et simpelt system. Som et resultat af opvarmning af varmebæreren ved at opnå temperaturen fra forbrændingen af ​​gassen cirkulerer den gennem rør og radiatorer. Derefter vender kølemidlet tilbage til kedeludstyret i afkølet tilstand..Princippet om gasopvarmning af et privat huser ret simpelt, og cirkulationen af ​​varmebæreren i systemet kan være naturlig eller tvunget.

Naturlig cirkulation sikres ved brug af ekspansionstanke. Bygningens højeste punkt bruges til installationen. Cirkulation opstår på grund af forskellen i tæthed mellem koldt og varmt vand. Opvarmet vand har en lavere densitet end koldt vand, så det tvinges opad. Når det øverste punkt nås, kommer det opvarmede vand ind i rørene, og når det vender tilbage til kedlen, har det allerede en lavere tæthed. Derefter gentages cyklussen. For at skabe et sådant system skal kedlen placeres under radiatorerne, samtidig med at der tilvejebringes en tilstrækkelig forskel i niveau. For at sikre hurtig dræning af varmt vand til batterierne og koldt vand til kedlen oprettes der en hældning, når rør lægges i vandrette sektioner. Eksperter anbefaler at bruge polypropylenrør med en overvurderet diameter. Samtidig anbefales det at minimere rørbøjninger og -bøjninger..

Til tvungen cirkulation anvendes en pumpe, og i nogle enhedsmodeller er den allerede indbygget. Installation af pumpen giver dig mulighed for at montere kedler hvor som helst og glemme behovet for at vippe rørene. Det er vigtigt at huske, at pumpen drives af elektricitet, og i tilfælde af strømsvigt skal du bruge den naturlige måde.

Gasopvarmning – omkostninger

Svaret på spørgsmålet,hvor meget koster gasopvarmning derhjemme, det er umuligt at give utvetydigt. Det afhænger af prisen på en kubikmeter gas på et givet sted i en bestemt periode. Afhængigt af leverandøranlægget kan prisen for 1 m3 gas være forskellig. Enheden til beregning af en bygnings energibehov er den kilowatt-time pr. Kvadratmeter (kWh / m2), som du kan estimere omkostningerne til opvarmning med. En velisoleret bygning med lukkede vinduer kræver cirka 110 kWh / m2, og en energieffektiv bygning kræver op til halvdelen af ​​det. Passive bygninger, dvs. med yderligere energikilder, har kun et energibehov på kun 15 kWh pr. 1 m2.

Den ovntype, der blev installeret i systemet, påvirker også omkostningerne til opvarmning. Dette er vigtigt, fordi hver type udstyr har en bestemt forbrændingseffektivitet. Gasopvarmning med en traditionel kedel med åbent eller lukket forbrændingskammer koster næsten dobbelt så meget som at bruge en pulsfyr. Ulempen ved denne løsning er afkøling af kedelrummet, hvilket øger omkostningerne ved opvarmning af huset. En anden løsning er at bruge impulsudstyr, som er mere teknologisk avanceret, og forbrændingen finder sted uden brændere. Ulempen ved denne løsning er de høje installationsomkostninger. Den sidste løsning er en kondenserende kedel, der genvinder varmen fra forbrændingen. Disse er ret økonomiske kedler, desuden tager de ikke så meget plads som impulskedler..

Beregning af gasopvarmning af et privat hus 150 m2?

Det er umuligt at besvare dette spørgsmål utvetydigt. De faktiske omkostninger ved opvarmning af et hus med gas hver gang bestemmes af husstypen samt af, hvordan det er isoleret, om det er energieffektivt. For eksempel, hvis vi antager, at en bygning med ovenstående gulvareal ikke er tilstrækkeligt isoleret eller energieffektiv, vil det årlige varmebehov i en sådan bygning være mindst 24.000 kWh. Hvis huset er energieffektivt og bedre isoleret, kan opvarmningsomkostningerne reduceres med op til 30-40%.

Hvad er omkostningerne ved installation af gasopvarmning?

I tilfælde af denne metode til opvarmning af et hus afhænger installationsprisen af ​​dets design. De endelige installationsomkostninger inkluderer:

  • prisen på ovnen, som afhænger af den valgte ovntype (traditionel, impuls eller kondenserende kedel).
  • omkostninger til overgangsrør, fittings og fittings.
  • mulige meromkostninger (f.eks. ekstra rør).

Sådan opvarmning er meget bekvem, skønt den er ret dyr. Når man beslutter en sådan beslutning, er det værd at analysere monteringsomkostningerne og derefter foretage en omhyggelig beregning af opvarmning af huset med en gaskedel..

Like this post? Please share to your friends: