Hvordan man korrekt bestemmer grænserne for en grund på jorden

I denne artikel fortæller vi dig detaljeret, hvordan du uafhængigt kan bestemme grænserne for en grund. Et sådant behov opstår ofte for ejere, når deres ejendele er tæt på andre objekter. Ofte går tvister mellem nabolande også over små jordarealer. Hver kvadratcentimeter af ejendom kan være genstand for lange procedurer og godkendelser. I betragtning af de høje ressourceomkostninger er det vigtigt at vide, hvordan man korrekt retter, udpeger og enes om linjerne for territorial opdeling.

hvordan man definerer et websted

Hvad er et plandiagram, og hvad er det til?

Dette er navnet på matrikeldokumentationen udarbejdet af en tilknyttet ingeniør på landovervågningsstadiet. Dette dokument er obligatorisk set fra lovgivningen i Den Russiske Føderation. Sådanne papirer skal være til stede i alle landmålinger. Det løser definitionen af ​​de nøjagtige grænser for grundarealet og andre vigtige parametre:

 • areal;

 • koordinater for vendepunkter

 • andre nødvendige oplysninger.

Ved hjælp af planskemaet kan du bekræfte ejerskabet af et bestemt område. I kontroversielle situationer er det altid nødvendigt at henvise til disse værdipapirer..

For eksempel, hvis du vil installere et hegn eller bygge en anden struktur, skal du omhyggeligt studere jordundersøgelsen. Lovgivningen indeholder klart normer og krav vedrørende regulerede standarder til afgrænsning af nabolande. Også i SNiP og lignende kilder er det let at finde bestemmelser om de obligatoriske afstande af byggeobjekter fra nabobygninger.

Sådan bestemmes grænserne for en havegrund

Siden begyndelsen af ​​2018 er landmålingsproceduren blevet obligatorisk for alle ejere af jord til havearbejde og havebrug. Uden matrikulær registrering er det umuligt at registrere ejerskabet fuldt ud. Men hvis jorden blev registreret tidligere end 2018, kan du finde en registrering, at området ikke har etablerede afgrænsningslinjer. For at gennemføre en salgs- og købstransaktion med et sådant objekt skal du forberede et antal dokumenter:

 1. Udmelding.

 2. Ansøgerens pas.

 3. Ejerskabsbevis.

 4. Ordningsplan.

Ud over denne liste skal du indsamle oplysninger om naboer og få deres samtykke. Med direkte deltagelse af den ansvarlige person, der er tildelt området, udarbejdes der endvidere en landmåling. På det indledende niveau kan senioren i kvartalet eller distriktet hjælpe i denne sag. Det er denne person, der kommunikerer med repræsentanter for regulerende myndigheder..

Sådan korrekt bestemmes grænserne for en grund: de facto og de jure

Den afgørende faktor, der påvirker jordens værdi, er areal. Men det er lige så vigtigt at kende de linjer, der afgrænser tilstødende objekter. De består af sammenkoblede vendepunkter. Overvej et simpelt eksempel på en perfekt flad kvadratisk omkreds. Den består af fire vendepunkter, der er forbundet med lige linjesegmenter.

hvordan man finder ud af de nøjagtige grænser for webstedet

For mere komplekse former vil antallet være større. Hver har en klar henvisning til området. Det er deres koordinater, der er registreret i matrikeldokumentationen for et specifikt husnummer. Opdelingenes nøjagtighed afhænger af, hvor korrekt placeringen af ​​punkterne er angivet. Før du kender de nøjagtige grænser for webstedet, skal du finde deres placering.

Ofte svarer den faktiske længde af hegnene ikke til dataene fra matrikelpasset. For at finde ud af, om hegnene svarer til de afgrænsninger, der er registreret i matriklen, skal du anmode om og studere omhyggeligt erklæringen for din ejendom. Ofte er der situationer, hvor ting i livet slet ikke er de samme som på papiret. Dette kan skyldes en målefejl eller andre faktorer. For at gendanne de juridiske rettigheder for alle ejere er det nødvendigt at installere de faktiske hegn i fællesskab på de rette steder. Hvis en af ​​deltagerne ikke ønsker at overholde juridiske krav, er eksterne observatører involveret.

Hvordan man uafhængigt bestemmer grænserne for en grund på jorden

Når landmåling ikke blev udført, kan delingen faktisk legaliseres. Hvis der er et hegn mellem naboer, og ingen fremsætter krav om dets placering, vil dette objekt, når du bestiller en tjeneste (måling / bestemmelse), være grundlaget for at indtaste skillelinjen i registret. Hvis undersøgelsesudvælgelsen allerede er foretaget, er det i realiteten nødvendigt at etablere et hegn. Bør være baseret på officiel information fra Rosreestr. Efter at have sendt en anmodning til denne institution, vil du modtage et visuelt diagram, hvor du kan gå videre til installationen af ​​hegnet.

Ændring af grænser

Det er umuligt at udføre denne procedure alene. Dens gennemførelse vil kræve involvering af licenserede specialister. Kadastrale ingeniører foretager målinger i nærværelse af alle ejere af det tilstødende land. Baseret på de leverede dokumenter indtaster de alle data i en særlig form, som derefter overdrages til ejeren af ​​hukommelsen. For at træde i juridisk kraft overføres fastnetplanen til de registrerende myndigheder.

Enig om ændringer

Det er ikke altid muligt at få samtykke fra alle naboer til at registrere planen. Derfor anbefaler vi dig i tilfælde af uenighed at gøre følgende:

 1. Enig med landmålere om målinger.

 2. Underret skriftligt om måledato for alle tilstødende ejere (en måned før det fastsatte tidspunkt).

 3. Som et resultat får du en godkendelseshandling.

 4. Hvis nogen ikke dukkede op eller udfordrede dokumentet på stedet – kontakt specialiserede advokater med disse papirer.

Det er altid bedre at forhandle fredeligt, men nogle gange er det simpelthen umuligt at gøre det. For at forsvare dine juridiske rettigheder skal du muligvis gå til retten.

Hvad er godkendelsesloven til?

Dette papir vil være en bekræftelse af de aftaler, der er opnået om etablering af grænselinjer mellem deltagerne i processen. Uden denne investering vil landundersøgelsen også blive betragtet som ufuldstændig, og yderligere registrering vil simpelthen være umulig..

Hvornår skal man forfine?

Uoverensstemmelsen mellem den dokumentariske og faktiske forhold elimineres ved hjælp af denne procedure. Årsagerne kan være som følger:

 1. Ingen hukommelsesplaceringsdata.

 2. Ingen tydelige drejepunktspositionsmarkører.

 3. Uenigheder med naboer.

 4. Behovet for at foretage en transaktion for køb, salg, division, fusion.

Hvad er takeaway gjort for?

hvordan man kontrollerer landets grænser

Efter at det var muligt at bestemme de nøjagtige grænser for grundarealet, kan det være nødvendigt at placere dem på området. Dette gøres ved at installere skilte på specielle punkter. Som et resultat tildeles et pålideligt område fysisk og bliver synligt med det blotte øje. Det tilrådes at gøre dette, hvis der er tvivl om rigtigheden af ​​dataene i tilfælde af et salg, når du ændrer status eller i mangel af et hegn..

Hvad er tilstødende territorier

Dette er linjer, der er fælles for flere emner. De giver dig også mulighed for at finde ud af placeringen af ​​territorier i forhold til det omkringliggende område. Bemærk, at den egentlige hegn ofte ikke svarer til matrikelplanen..

Hvem definerer og måler grænserne for grunden til flerfamiliehus

Denne funktion er underlagt den gældende lovgivning i Den Russiske Føderation. Især koder for byplanlægning, jord og bolig. Området er udpeget i overensstemmelse med den faktiske arealanvendelse under hensyntagen til byplanlægningsreglerne i en bestemt region. Faktorer, der påvirker tildelingen af ​​en zone til MKD:

 1. Tilstødende territorier.

 2. Naturlige forhold.

 3. Ingeniørkommunikation.

 4. Andre stationære genstande i området.

Følgende parametre tages også i betragtning:

 1. Densitet af bygninger i området.

 2. Veje og adgangsveje.

 3. Husområde.

 4. Antal etager.

 5. Antal beboere.

Det er kun muligt at udføre sådant arbejde med samtykke fra flertallet af alle beboere i MKD. Dette er en lang og vanskelig proces. Det første skridt på generalforsamlingen er at udarbejde en protokol og indsamle underskrifter. Dernæst vælges en ansvarlig repræsentant for holdet. Han indsender en ansøgning om dannelse af husets hukommelse til de regulerende myndigheder. Det næste trin er at udvikle en plan (kort) og blive enige om alle detaljer. Hvis området ikke er blevet undersøgt, er det nødvendigt at indlede denne procedure. Og først efter alle disse punkter kan jorden formaliseres til fælles fælles ejerskab.

Hvad skal man gøre i tilfælde af uenighed

Hvis du overvejer, hvordan du selv bestemmer grænserne for et sted på jorden og ikke spørger naboernes mening, så skynder vi os at skuffe dig. Du bliver nødt til at finde et kompromis om hvert emne eller forberede dig på lange procedurer. Der er flere måder at løse kontroversielle situationer på:

 1. Hvis vi taler om små mængder (snesevis af centimeter), er disse forskelle måske inden for den juridiske fejl.

 2. Med en mere omfattende skala af gensidige krav skal du kontakte det geodetiske firma. En ingeniør vil gå til området mod et gebyr og tage alle de nødvendige målinger.

 3. I mere komplekse situationer kan det være nødvendigt med dyre ekspertise, som også udføres af specialiserede organisationer. Som et resultat af at tage hensyn til alle faktorer, træffes der en objektiv beslutning om lovligheden af ​​hver af parternes krav..

 4. Når alt er meget forvirret, og de tidligere metoder ikke giver et entydigt svar, er den eneste vej ud at gå til retten..

Vi anbefaler, at du forhandler fredeligt, men hvis situationen er vanskelig, råder vi dig til at søge råd hos professionelle advokater..

Hvad skal man gøre, når der ikke er grund til en tvist?

kontrol af grænserne for jordgrunden på jorden

Hvordan forstå grænserne for grundarealet er korrekte eller indstillet med overtrædelser? For at gøre dette skal du korrelere de reelle data med posterne fra beholdningen. Hvis der er uoverensstemmelse, krænker det i de fleste tilfælde interesserne hos en af ​​ejerne af tilstødende lagerenheder. Men det sker også, at en konflikt mellem mennesker vinder fart, men løsningen er på overfladen. Situationerne kan være som følger:

 1. Fejl ved måling af entreprenør. Du kan kontakte tredjepartsspecialister for at sammenligne aflæsningerne.

 2. Målingsteknik. Dette afhænger også af den specifikke specialist. Med hver metode er der mulighed for små unøjagtigheder, der er tilladt ved lov..

 3. Lav kvalifikation for medarbejderen af ​​den geodetiske tjeneste. Den menneskelige faktor er ikke blevet annulleret.

Hvordan man bestemmer grænserne for webstedet på jorden, hvad man skal gøre, hvis de overtrædes

Hvis du har mistanke om en forkert betegnelse på koordinater, skal du kontakte matrikkeltjenesten og bestille en landmålingstjeneste. Som et resultat kan du blive enige om ændringer og dokumentere aftalen mellem ejerne. Hvis et kompromis ikke er muligt, løses alle spørgsmål i retten. For at forsvare dine interesser har du muligvis brug for:

 1. Ejerskabsdokumentation.

 2. Plan-diagram.

 3. Angivelse af hegnet.

 4. Geodetiske resultater.

 5. Godkendelsesattest (hvis relevant).

Øjenvidnes vidnesbyrd kan også være nyttigt. For eksempel, hvis du hævder, at en nabo uautoriseret rejste et hegn det forkerte sted.

Sådan defineres webstedets grænser nøjagtigt: restaureringsprocessen

Hvis du har modtaget bekræftelse på, at der har været overtrædelser, skal du starte processen med at gendanne de juridiske afgrænsningslinjer. Som vi skrev nedenfor er der to måder at udføre handlinger på:

 1. Ved at underskrive aftalen.

 2. Ved at indgive en klageerklæring i retten.

Således fjernes hindringer for den juridiske ejers brug af jord. Bemærk, at det første skridt er at dokumentere påstandene. Ændringerne skal godkendes i rosenkransen, inden de reelt installerer nye hegn i det omstridte område. Ellers kan sådanne handlinger betegnes som ulovlig beslaglæggelse af jord..

Kontrol af grænserne for jordarealet på jorden: indrykninger ifølge SNiP

Bygningskoder og -bestemmelser er grundlæggende elementer i moderne byplanlægning og arealanvendelse. Du skal også tage højde for kravene til brandsikkerhed og hygiejnestandarder. Placeringen af ​​kommunikationssystemer i henhold til SNiP 2.07.01-89 påvirker også den krævede afstand mellem tilstødende bygninger. Der er en hel del nuancer i denne sag. For eksempel påvirker tilstedeværelsen af ​​vinduer direkte den tilladte afstand for en udvidelse. Hvis der ikke er vinduer på siden af ​​bygningen, der støder op til dig, er det tilladt at annektere din bygning så tæt som muligt. Den eneste betingelse er at give tilstrækkelig belysning i en højde af 6 meter..

Hvis der er vinduer i en-etagers huse, er det nødvendigt at efterlade mindst tre meter ledig plads mellem to objekter. Hvis minimumsindrykkene er reguleret af loven, bestemmes de reelle og maksimale afstande efter eget valg af udvikleren af ​​hvert specifikt sted. Hovedbetingelsen er overholdelse af minimumsparametrene i de regulerede standarder.

Konklusion

grænserne for haven plot hvordan man bestemmer

Vi vil gerne lave et lille resumé af alle ovenstående. Hvis du har modtaget jord med et omstridt område, anbefaler vi dig straks at kontrollere objektets matrikeldokumentation. Sæt rigtige pinde eller hegn i henhold til optegnelserne. Hvis du ikke er enig i dokumenterne, kan du starte en revision af arealplanen, hvis der er tilstrækkelig grund. Og når der ikke er nogen kortlægningsdokumenter – kontakt et specialiseret geodetisk firma.

Professionelle overvåger ændringer i gældende lovgivning og har altid opdaterede oplysninger om vigtige spørgsmål. Du kan finde specialister, der hjælper med opførelsen af ​​et privat hus hos bygningskammeraten. For at undgå problemer med introduktionen af ​​objektet og under yderligere drift skal du bruge kvalificerede bygherrer. Uddannede arbejdere kender tilsynsmyndighedernes krav. Derfor udfører de alle deres handlinger i overensstemmelse med regulerede standarder..

Alle priser for tjenester i din region kan findes på vores hjemmeside. Anmeldelser og vurderinger fra hvert konstruktionsteam og firma er tilgængelige for visning. Det er ikke svært at vælge den rigtige partner. Et resultat af høj kvalitet, når du ansætter et hold med de højeste karakterer, er garanteret. Vi hjælper dig gerne med at opbygge dit drømmehus. Du finder endnu mere nyttige artikler på vores portal i afsnittet “Blog”. Nu ved du, hvordan du finder ud af og kontrollerer de nøjagtige grænser for en grund. Vi håber, at vores artikel var nyttig for dig..

Like this post? Please share to your friends: